Our Directory
 • HİZMETLERİMİZ

  * İşletmelerin genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre ilgili mevzuat hükümleri gereğince ve tek düzen hesap planı kurallarına uygun şekilde gerekli yasal defterlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması

  *  İşletme verilerinin kayıt altına alınması ile oluşan verilerle ilgili ve yetkili kişilere raporlar sunmak ve bu raporların ışığında işletmeye ait mali tabloları hazırlamak

  * İşletmenin Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur gibi resmi kurumlarla olan koordinasyonu sağlamak, bu kurumlara gerekli evrak ve raporları sunmak, dönemler itibariyle bildirge ve beyannameleri vermek

  * Küçük veya orta ölçekli işletmelerde gerek duyulduğunda işletme içi muhasebe sistemi kurmak

  * Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde şirket kuruluşu yapmak, kurulan şirketin ilgili kurumlara başvurarak mükellefiyet tesislerini yapmak

  * Mevcut şirketlerin ana sözleşme değişikliği, sermaye artış veya azalışı raporları ve işlemleri, hisse devirleri, adres değişikliği, şube açılış veya kapanışları vb işleri yapmak

  * İşletmeler adına açılması gereken veya açılmış vergi davaları için gerekli evrak ve dökümanları hazırlamak

  * Vergi, SGK ve mesleki mevzuat konularında danışmanlık yapmak

   

   

   

   

 
 

Her Hakkı Saklıdır.
Copyright © 2006-2017 | 
Yasal Uyarı
bilgaz@gmail.com